Allmänna villkor & integritetspolicy

Allmänt

NXTllevel är ett företag som erbjuder råd och inspiration till ett hälsosammare liv. Vi erbjuder dig coachning, personligt utformade träningspass och kostprogram. Utöver detta finns det även produkter som hjälper dig till en hälsosammare livsstil. 

Priser

Prisuppgifterna står vid respektive paket där även inriktning samt längd på paketet anges.

Ångerrätt

Vill du ångra ditt köp ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet, t.ex. ett brev per post eller helst via e-post till filippa@nxtllevel.se. 

Obs. Ångerrätt gäller ej på Limited edition kalender, eller om du fått vår tjänst till din mail. 

Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala din erlagda avgift, ångerrätt gäller inte om du redan påbörjat tjänster. Återbetalningen sker till samma betalningsmedel som du använde vid det ursprungliga köpet senast inom 14 dagar från den dag du meddelade att du ångrade ditt köp.

Om du inte följer våra villkor, uppträder på ett icke acceptabelt sätt gentemot vår personal eller andra kunder, olovligen sprider vårt upphovsrättsskyddade material, har registrerat dig med falska uppgifter, manipulerar bilder eller dina data så kan du bli avstängd och återstående avgift återbetalas då enligt reglerna ovan.

Betalning och säkerhet

Du kan betala via kort eller faktura. Alla priser är inklusive 25% moms. Kortbetalningar görs via vår säkra betalningspartner Swedbank Pay. Vi accepterar korten VISA och Mastercard. Informationen lagras inte av Lofsangruppen utan skickas endast vidare till kortföretaget. Du kan välja mellan att betala för 3 månader på en gång, som ett paket, eller som ett abonnemang där en fast månadssumma dras enligt ditt avtal. Paket kan betalas direkt vid köp, med kortdebitering eller genom fakturering. Fakturan har 14 dagars förfallodatum. Om den automatiska debiteringen för ett abonnemang inte går igenom trots upprepade försök under 7 dagar förbehåller vi oss rätten att skicka en faktura för aktuell månad istället samtidigt som klienten tillfälligtvis spärras från appen.

Personlig information

NXTllevel skyddar all din personliga information med den modernaste tekniken som finns tillgänglig på marknaden. Genom att köpa en tjänst av NXTllevel accepterar du att vi använder din personliga information för att slutföra alla våra åtaganden gentemot dig som kund. Enligt svensk lag har du rätt att när som helst veta vilken personlig information vi har lagrat om dig. Våra kunder har rätt att när som helst be oss ändra eller ta bort deras personliga information. Du godkänner att samtliga uppgifter om din träning samt din dialog med NXTllevel, med mera används internt hos NXTllevel, i syfte att ge bästa möjliga återkoppling och leverans till dig. NXTllevel garanterar i och med detta avtal att dina personliga uppgifter aldrig delas till tredje part.

INTEGRITETSPOLICY

Varför har vi personuppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut, samt givetvis för att kunna säkerställa att din användning av NXTllevel fungerar.

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Vi har dessa uppgifter om dig:

  • Namn

  • Adress

  • Mailadress

  • Material och data som du själv har tillhandahållit NXTllevel, t ex bilder, filmer, information samt den dialog som vi haft.

Hur använder vi dessa uppgifter?

NXTllevel behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst du har köpt.

Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för NXTllevel samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling och support för våra system och tjänster för NXTllevel. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför NXTllevel.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget NXTllevel är registeransvarig för de personuppgifter som du anförtrott oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser:

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: SE9603164246

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Hur gör du för att få ta del av de uppgifter vi har om dig?

Om du vill ta del av de personuppgifter vi har om dig, så kontaktar du helt enkelt oss, som skickar dig detta. Du når oss via e-post: filippa@nxtllevel.se

Rätt till dataportabilitet:

Vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande, i samband med att du godkänner våra användarvillkor. Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt format skickat till dig eller en annan part. Det innefattar i så fall endast de personuppgifter du har delgett oss.

Hur kan jag få mina uppgifter raderade?

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

- du har ett pågående supportärende
- du har ett pågående abonnemang
- du har en obetald skuld hos oss, oberoende av betalningsmetod

Observera att eftersom du har gjort inköp hos oss, måste vi spara vissa av dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte, i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behöver hantera dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi raderar inga personuppgifter, om inte kunden själv så begär. Detta beror på att våra kunder ska kunna återkomma som kunder och NXTllevel då ska kunna ha tillgång till tidigare data.

Klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, etc - tveka inte att kontakta oss på filippa@nxtllevel.se

Övrigt

NXTllevel förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering.